Trnava geodet


  Geometrický plán
od 180 €
 
  Geometrický plán na obnovu právneho stavu
od 250 €
 
  Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb
od 100 €
 
  Adresný bod
50 €
 

Ceny sú uvádzané s DPH a s poplatkom na katastri.

Geometrický plán podlieha úradnému overeniu na príslušnom Katastrálnom odbore Okresného úradu. Zákonná lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.Dôležité odkazy:
MAPA - katastrálna mapa
LV - vyhľadanie listu vlastníctva
KAPOR - katastrálny portál